χρηματοδοτηση

Σχέδια Βελτίωσης | Δράση 4.1.5: Τα ποσά ανά Περιφέρεια

Συνολικά 180 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στη νέα Πρόσκληση για τα Σχέδια Βελτίωσης, Δράση 4.1.5, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022.

H δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» θα έχει εφαρμογή σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τη Πρόσκληση, το ποσό θα κατανεμηθεί στις Περιφέρειες ως εξής:

Το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και ακολουθούν η Θεσσαλία, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Πελοπόννησος, Δυτική Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα. 

Η οικονομική στήριξη αφορά εξοφλημένες δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες ύστερα από τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής. 

Για όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως όριο αιτούμενου προϋπολογισμού που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης, ορίζονται τα 150.000 ευρώ. Ωστόσο ο ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός δύναται να αυξηθεί έως και τις 250.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, τα δικαιολογητικά καθώς και το επενδυτικό σχέδιο υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά το διάστημα από 15/3/2023 έως 16/5/2023 και ώρα 13:00.

Διαβάστε επίσης: Σχέδια Βελτίωσης | Δράση 4.1.5: Ποιοι αγρότες είναι δικαιούχοι | Φυσικά Πρόσωπα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση χρηματοδότησης 4.1.5 | Σχέδια Βελτίωσης και τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης Ενίσχυσης επικοινωνήστε στα τηλ. 211- 2158960, 6977890474 ή στο email:  info@ellinikigeorgia.gr