γεωργια τρακτερ

Σχέδια Βελτίωσης: Η νέα οριστική κατανομή των πόρων ανά Περιφέρεια – Σε αναμονή των αξιολογήσεων

Δύο στους τρεις αγρότες που υπέβαλαν αίτημα ένταξης στα Σχέδια Βελτίωσης πριν από περίπου δύο χρόνια, θα αποκτήσουν τελικά τη δυνατότητα χρηματοδότησης από το συγκεκριμένο Μέτρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η αξιολόγηση των φακέλων από τις Περιφέρειες ωστόσο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί – με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής – , αλλά το Υπουργείο αναμένει ότι η δυνατότητα υπερδέσμευσης η οποία παρέχεται, συντελεί ουσιαστικά στην άμεση ολοκλήρωσή της. 

Θετικό είναι το γεγονός της οριστικοποίησης της κατανομής των πόρων ανά Περιφέρεια και η αύξησή τους ανάλογα με το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε.

Επίσης, σύμφωνα με το Υπουργείο συνεκτιμήθηκαν παράγοντες που  άπτονται:

  • των προτεραιοτήτων της πολιτικής στόχευσης του μέτρου, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στην σχετική πρόσκληση και αφορούν στην ενθάρρυνση επενδύσεων από συλλογικά σχήματα, στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην προώθηση περιβαλλοντικών επενδύσεων, καθώς και
  • της λογικής σύγκλισης των Περιφερειών.

Με την υπογραφή της σχετικής τροποποίησης  της πρόσκλησης του Μέτρου οι Περιφέρειες πλέον μπορούν, με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης, να προχωρήσουν άμεσα στην έγκριση των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης

Στους παρακάτω πίνακες αποτυπώνεται η κατανομή υπερδέσμευσης για τις Δράσεις 4.1.1: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» καθώς και η κατανομή της δημόσιας δαπάνης ανά δράση.

Κατανομή υπερδέσμευσης στο σύνολο των δράσεων

Κατανομή δημόσιας δαπάνης στη Δράση 4.1.1

Κατανομή δημόσιας δαπάνης στη Δράση 4.1.3