αιτηση

Σχέδια Βελτίωσης: Μέχρι τις 18 Μαΐου η υποβολή αιτημάτων στις ΔΑΟΚ

Με νέα τροποποίηση της απόφασης που αφορά τις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης) του Mέτρου 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, καθορίζεται η τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματά τους για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λπ. στις κατά τόπους ΔΑΟΚ μέχρι τις 18 Μαΐου 2018.