Σχέδια Βελτίωσης: Νέα παράταση λόγω καιρού!

Ακόμα μία παράταση δίνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υποβολή των αιτήσεων που αφορούν το υπομέτρο 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης), αυτή τη φορά λόγω των πρόσφατων καιρικών φαινομένων, που σύμφωνα με το υπουργείο, δημιούργησαν προβλήματα στην πρόσβαση αρκετών περιοχών της χώρας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Ειδικότερα:

α) Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) τόσο του πρώτου όσο και του δευτέρου σταδίου ορίζεται η Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13.00.

β) Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018.

γ) Αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως την Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου και ώρα 13:00 με εμπρόθεσμη υποβολή αιτήματος στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του ΠΣΚΕ, εντός της εφαρμογής ependyseis.gr

Επισημαίνεται ότι αιτήματα από-οριστικοποίησης που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα (δηλαδή μετά από τις 27/9), πρέπει να υποβληθούν εκ νέου στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του ΠΣΚΕ εντός της εφαρμογής ependyseis.gr προκειμένου να μην υπάρχει η πιθανότητα εκ παραδρομής μη οριστικοποίησής τους.