Σχέδια Βελτίωσης: Οι ανώτατες επιλέξιμες τιμές για αγορά γεωργικού ελκυστήρα

Τις ανώτατες επιλέξιμες τιμές ανά μοντέλο γεωργικού ελκυστήρα για την Πρόσκληση του Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) καθορίζει σε εγκύκλιο η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο πίνακας επιλέξιμων τιμών γεωργικών ελκυστήρων καλύπτει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% τα μοντέλα ελκυστήρων τα οποία αιτούνται οι υποψήφιοι.

Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία στο προσεχές διάστημα το ποσοστό κάλυψης θα φτάσει στο 100% και θα εμπλουτιστεί και με τις τιμές του επιπλέον εξοπλισμού (extra) που θα θεωρηθεί επιλέξιμος.

Δείτε την εγκύκλιο με τις ανώτατες επιλέξιμες τιμές ανά μοντέλο γεωργικού ελκυστήρα για την Πρόσκληση του Υπομέτρου 4.1 (σελ. 5 έως 31) εδώ.