τρακτερ-παρελκωμενα

Σχέδια Βελτίωσης: Οι Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων

Αναρτήθηκαν οι Αποφάσεις ένταξης πράξεων φυσικών και νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων για τα Σχέδια Βελτίωσης (Δράση 4.1.1 και 4.1.3) για 7 Περιφέρειες της χώρας.

Στις Αποφάσεις ένταξης αναφέρονται μεταξύ άλλων οι υποχρεώσεις των παραγωγών.

Οι Αποφάσεις Ένταξης ανά Περιφέρεια:

ΑΜΘ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ