τρακτερ-παρελκωμενα

Σχέδια Βελτίωσης: Παράταση για τις ενστάσεις στη Στερεά Ελλάδα

Έως τις 18 Μαρτίου 2020 θα μπορούν να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή για τις δράσεις Δράση 4.1.1 και 4.1.3 οι ενδιαφερόμενοι αγρότες στη Στερεά Ελλάδα, κατόπιν τροποποίησης της σχετικής απόφασης.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την εκπνοή της προθεσμίας οριστικοποίησης των ηλεκτρονικών υποβολών δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ούτε εξαίρεση για την υποβολή των αιτημάτων, με αποτέλεσμα να χαθεί η ευκαιρία για επανέλεγχο των αποτελεσμάτων ένταξης.