Σχέδια Βελτίωσης: Ποιες δαπάνες μένουν εκτός χρηματοδότησης

Μεγάλη είναι η λίστα των δαπανών που μπορεί να πραγματοποιήσει ένας επαγγελματίας αγρότης και να ενισχυθεί για αυτές εφόσον ενταχθεί στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες δαπάνες, που αν και φαίνονται “επιλέξιμες” τελικά δεν είναι.

Μεταξύ των δαπανών που ΔΕΝ είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση και είναι σημαντικό να τις γνωρίζει ένας εν δυνάμει δικαιούχος επαγγελματίας αγρότης είναι και οι παρακάτω:

 • Οι δαπάνες απλής αντικατάστασης.
 • Οι δαπάνες για αγορά ζωικού κεφαλαίου.
 • Οι δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται με σπορά η
  φυτειών με παραγωγική διάρκεια κάτω των πέντε ετών.
 • Η απόκτηση μεταχειρισμένων επενδυτικών αγαθών.
 • Δαπάνες για τη συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας και για τη σχετική πιστοποίηση.
 • Η αγορά δικαιωμάτων γεωργικής παραγωγής και δικαιωμάτων στήριξης.
 • Η αγορά αναλωσίμων, εργαλείων και εφοδίων, η ενοικίαση και συντήρηση εγκαταστάσεων και
  εξοπλισμού και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες της εκμετάλλευσης.
 • Οι δαπάνες εξοπλισμού συσκευασίας και τυποποίησης μελιού καθώς και ο χώρος συσκευασίας και
  τυποποίησης μελιού.
 • Δαπάνες γεωτρήσεων και άρδευσης.
 • Η κατασκευή αναβαθμίδων και η περίφραξη βοσκοτόπων.
 • Η αγορά γης.
 • Οι δαπάνες αγοράς τελάρων μεταφοράς.