τρακτερ-παρελκωμενα

Σχέδια Βελτίωσης: Τα αποτελέσματα για την Περιφέρεια Αττικής

Τα αποτελέσματα για τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί για τα Σχέδια Βελτίωσης ανακοίνωσε πρώτη η Περιφέρεια Αττικής.

Συγκεκριμένα, έλαβαν έγκριση 82 αιτήσεις στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 5,5 εκατ. €. και μία αίτηση στη Δράση 4.1.3. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» 

Δείτε τα αποτελέσματα και τη διαδικασία ενστάσεων στην Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής εδώ.