τρακτερ-σανο

Σχέδια Βελτίωσης: Τα αποτελέσματα για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Τα αποτελέσματα του ελέγχου για την ένταξη επενδυτικών έργων στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης) ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις δεν εγκρίθηκαν έχουν δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής. Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται, αρχικά ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ, καθώς και στην οικεία ΔΑΟΚ.

Δείτε τα αποτελέσματα για τη Δράση 4.1.1 και 4.1.3 εδώ ενώ τα συλλογικά σχήματα δείτε τα αποτελέσματα εδώ.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων ένταξης για τα Σχέδια Βελτίωσης στο σύνολο των Περιφερειών θα τα βρείτε εδώ.