σχεδιαζοντας κηπο

Σχεδιάζοντας έναν όμορφο, βιώσιμο και χρηστικό κήπο

Στις ελληνικές μεγαλουπόλεις, πέρα από την έλλειψη επαρκών χώρων πρασίνου, είναι εμφανές ότι η ήδη υπάρχοντες στερούνται ορθού σχεδιασμού. Ένας ορθά διαμορφωμένος κήπος είναι ελκυστικός στη χρήση του και βελτιώνει το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, προσφέροντας ευεξία και διεξόδους αναψυχής. Η επιτυχής κατασκευή ενός κήπου δεν κρίνεται μόνο από το άμεσο αποτέλεσμα, αλλά και από τη βιωσιμότητά του σε βάθος χρόνου.

Στο παρόν σεμινάριο παρουσιάζονται οι παράμετροι σχεδιασμού για την άρτια κατασκευή ενός κήπου. Εξετάζονται επίσης οι βιοκλιματικές παράμετροι για τη δημιουργία ενός άνετου και ελκυστικού στη χρήση κήπου. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα  στην επιλογή του κατάλληλου φυτικού υλικού (θάμνοι, δένδρα, αναρριχώμενα, κ.α.) ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και χρήσεις, ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα. Παρέχονται διάφορες λύσεις εδαφοκάλυψης σε συνδυασμό με τους χλοοτάπητες. Επιπλέον, δίνονται κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες για την κατασκευή ενός βιώσιμου κήπου. 

Απευθύνεται σε ερασιτέχνες κηπουρούς, νέους επαγγελματίες του χώρου (γεωπόνους, κηποτέχνες, κ.α.) και φοιτητές, που επιθυμούν μια  εισαγωγική κατάρτιση στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1η Ενότητα

  • Ποιοί είναι οι παράμετροι σχεδιασμού και κατασκευής ενός κήπου;
  • Τι είναι οι βιοκλιματικές παράμετροι και πως επηρεάζουν τις συνθήκες άνεσης σε ένα κήπο;

2η Ενότητα

  • Ποιά είναι τα κριτήρια επιλογής του κατάλληλου φυτικού υλικού;
  • Υπάρχουν φυτά για κάθε περίπτωση και για κάθε κήπο; – Είδη φυτών ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και τις χρήσεις τους
  • Ποιές είναι οι επιλογές για εδαφοκάλυψη και χλοοτάπητες;

3η Ενότητα

  • Τι πρέπει να προσέχουμε στην κατασκευή ενός κήπου; Προετοιμασία εδάφους, φύτευση, άρδευση, ειδικές κατασκευές.

Πληροφορίες για την e-Γεωργική Εκπαίδευση της Ελληνικής Γεωργίας εδώ