σιταρι-κριθαρι

Συνδεδεμένες ενισχύσεις | Κριθάρι: Έως 11,5 ευρώ το στρέμμα | Οι προϋποθέσεις

Στα 10 € ανά στρέμμα καθορίζεται η ετήσια συνδεδεμένη ενίσχυση στο κριθάρι για την περίοδο 2023-2027, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Εκτιμάται ότι για την περίοδο 2023-2027 η απόκλιση από την παραπάνω τιμή θα κυμανθεί σε ±15%. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 ανέρχεται σε 41,6 εκατ. €.

Οι δικαιούχοι παραγωγοί οφείλουν να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπων τιμολογίων αγοράς και των πρωτότυπων επίσημων ετικετών που φέρουν οι συσκευασίες.

Αναλυτικές πληροφορίες στην υπουργική Απόφαση εδώ.