Συνδεδεμένες ενισχύσεις | Μαλακό σιτάρι: Το ποσό της ενίσχυσης και οι προϋποθέσεις

Κάθε έτος και έως το 2027 οι παραγωγοί μαλακού σίτου θα λαμβάνουν συνδεδεμένη ενίσχυση το ύψος της οποίας θα ανέρχεται περίπου στα 10 ευρώ ανά στρέμμα με διακύμανση ±15%, σύμφωνα με την υπουργική Απόφαση που καθορίζει το πλαίσιο της συγκεκριμένης ενίσχυσης.

Ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 ανέρχεται στα 5.824.000€ και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 στα 29.120.000€.

Οι δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης μαλακού σίτου είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν μαλακό σιτάρι σε επιλέξιμες εκτάσεις και χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπων τιμολογίων αγοράς και των πρωτότυπων επίσημων ετικετών που φέρουν οι συσκευασίες.

Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου προς σπορά για το μαλακό σιτάρι καθορίζονται τα 180 κιλά ανά εκτάριο.

Αναλυτικές πληροφορίες στην υπουργική Απόφαση εδώ.