σηροτροφια

Συνδεδεμένες ενισχύσεις | Σηροτροφία: Στα 350 € ανά κουτί

Σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της σηροτροφίας για το έτος ενίσχυσης 2022, καθορίστηκε στο ποσό των 350 ευρώ ανά κουτί μεταξόσπορου.