γεωργια

Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Τα ποσά ανά καλλιέργεια

Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια τα ποσά των συνδεδεμένων ενισχύσεων για το έτος ενίσχυσης 2022.

Αναλυτικά:

  • Ζαχαρότευτλα: 80 ευρώ/στρ.
  • Κορινθιακή σταφίδα: 56,1 ευρώ/στρ.
  • Βιομηχανική τομάτα: 80,5 ευρώ/στρ.
  • Συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση: 20,5 ευρώ/στρ.
  • Σπαραγγιών: 69,039 ευρώ/στρ.
  • Πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση: 58,8 ευρώ/στρ.
  • Σπόρων σποράς: 41,407 ευρώ/στρ.
  • Ρυζιού: 31,7 ευρώ/στρ.
  • Τομέα κτηνοτροφίας: Μέτρο 1 (βοοειδή) στα 188 ευρώ ανά ΜΜΖ και για το Μέτρο 2 (αιγοπρόβατα) στα 47,5 ευρώ ανά ζώο.