ζαχαρότευτλα

Συνδεδεμένη ενίσχυση ζαχαρότευτλων – Δικαιούχοι και ετήσιος προϋπολογισμός

του Σπήλιου Καταφυγιώτη, Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, MSc

Οι δικαιούχοι

Καταρχήν οι παραγωγοί ζαχαρότευτλων στο έντυπο της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης θα πρέπει να δηλώσουν ότι αιτούνται συνδεδεμένη ενίσχυση ζαχαρότευτλων ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ αν είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης.

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζαχαροτεύτλων είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν ζαχαρότευτλα σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχουν συνάψει σύμβαση καλλιέργειας τεύτλων και παράδοσης του προϊόντος στη ζαχαροβιομηχανία μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.
  • Να έχουν χρησιμοποιήσει πιστοποιημένο σπόρο σποράς καθώς και ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.
  • Να έχουν παραδώσει το προϊόν στη ζαχαροβιομηχανία το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το τρέχον έτος υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.
  • Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης.

Τα ποσά της συνδεδεμένης ενίχυσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός κατανέμεται ως εξής:

  • για το έτος 2015 ανέρχεται στα 5.000.000 €,
  • για το έτος 2016 στα 6.917.591€,
  • για το έτος 2017 στα 6.835.089€,
  • για το έτος 2018 στα 6.759.725€,
  • για το έτος 2019 στα 6.684.367€,
  • για το έτος 2020 στα 6.684.367€.

Για να καθοριστεί το ακριβές ύψος ενίσχυσης ο ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποιεί σε ετήσια βάση τον συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων ζαχαρότευτλων.

Διαβάστε επίσης:

Άμεσες Ενισχύσεις: Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι – Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Αν σταματήσουν οι βροχές και πληρωθούν οι τευτλοπαραγωγοί… – Στα 53 € η συνδεδεμένη ενίσχυση