βαμβακι

Συστήματα ποιότητας στην παραγωγή βαμβακιού | Δράση 3.1.2: Έως 31 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων

Έως τις 31 Οκτωβρίου (ώρα 13:00) θα παραμείνει ανοικτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στη Δράση 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας» που αφορά την εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 στην παραγωγή βαμβακιού.

Δικαιούχοι είναι οι συλλογικοί φορείς που:

  • είναι καταχωρισμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΜΑΣ) και άλλων συλλογικών φορέων, του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 και
  • έχουν υποβάλει αίτηση πιστοποίησης για την εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 στην παραγωγή βαμβακιού για την καλλιεργητική περίοδο 2023.

Το υπομέτρο 3.1 αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων με την αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 41 εκατ. €.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν στη δράση πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)  και στη συνέχεια να υποβάλλουν φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής(ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας.

Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης σε ετήσια βάση, για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών και το ύψος της μεταβάλλεται ανάλογα με το μέγεθος της «ομάδας γεωργών» (αριθμός μελών/γεωργικών εκμεταλλεύσεων).