ευρωπαικο-κοινοβουλιο

Τα 180 ερευνητικά έργα του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»

Τη χρηματοδότηση περίπου 180 έργων, προυπολογισμού σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου ευρώ πάνω σε τομείς της γεωργίας, δασοκομίας και αγροτικής ανάπτυξης, έχει αναλάβει η Ε.Ε. μέσω του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (2014-2020). Πάνω από 120 από αυτά τα έργα έχουν ήδη ξεκινήσει.

Για την υλοποίηση των παραπάνω ερευνητικών έργων συνεργάζονται μεταξύ τους επιστήμονες, αγρότες ή ομάδες παραγωγών καθώς και διάφοροι φορείς και επιχειρήσεις.

Μπορείτε να βρείτε τον πλήρη κατάλογο των έργων ανά θέμα εδώ.