Τα επιπλέον ποσά ενίσχυσης για τους παραγωγούς των μικρών νησιών του Αιγαίου

Για τη συνέχιση και ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, επιπλέον της βασικής ενίσχυσης και των συνδεδεμένων ενισχύσεων χορηγούνται είτε σε όλα τα νησιά είτε σε συγκεκριμένα, οικονομικές ενισχύσεις, που ονομάζονται ειδικά μέτρα στήριξης.

Για τις ενισχύσεις αυτές υπεγράφη σχετική υπουργική Απόφαση με τα παρακάτω ποσά ενίσχυσης:

Περισσότερες πληροφορίες για τα ειδικά μέτρα στήριξης στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους θα βρείτε εδώ.