γεωργια-πατατα

Τα ποσά στήριξης για τους Νέους Γεωργούς

Οικονομική στήριξη έως 40.000 ευρώ θα λάβουν οι γεωργοί ηλικίας έως 41 χρονών που θα ενταχθούν στη νέα Πρόσκληση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το ποσό στήριξης, το οποίο ορίζεται σε 35.000 ευρώ με δυνατότητα προσαύξησης κατά 5.000 ευρώ, δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη και χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου.

Το ποσό μπορεί να προσαυξάνεται μέχρι και 5.000 ευρώ, ως εξής:

  • Κατά 2.500 όταν ο γεωργός έχει μόνιμη κατοικία σε περιοχή ορεινή ή μειονεκτική ή σε νησί με πληθυσμό μέχρι και 3.100 κατοίκους.
  • Κατά 2.500 για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν πτηνοκτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση (όχι όμως μικτή).

Το ποσό καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης.

Η δεύτερη δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων.

Για πρώτη φορά όλες οι διαδικασίες ενός μέτρου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης θα γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, καταργώντας έτσι τη διαδικασία της υποβολής φυσικού φακέλου και εγγράφων. 

Η ομάδα των γεωπόνων και οικονομολόγων του τμήματος Συμβουλευτικής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ θα καθοδηγήσει τους υποψήφιους νέους γεωργούς στην ένταξή τους στο μέτρο χρηματοδότησης και στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου, ρεαλιστικού και βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου. Για πληροφορίες εδώ.