Τα ποσά των συνδεδεμένων ενισχύσεων ανά καλλιέργεια

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις ανά εκτάριο καλλιέργειας για το έτος ενίσχυσης 2021 σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις έχουν ως εξής:

  • Σκληρού σίτου 57,09 Ευρώ/Εκτάριο.
  • Καρπών με κέλυφος 93,09 Ευρώ/Εκτάριο.
  • Μήλων στα 418,55 Ευρώ/Εκτάριο.
  • Πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών 120,25 Ευρώ/Εκτάριο.
  • Πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών 78,76 Ευρώ/Εκτάριο.
  • Οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 170,93 Ευρώ/Εκτάριο.

Δείτε εδώ τα ποσά που καταβλήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ