σπαραγγι

Τα ποσά των συνδεδεμένων ενισχύσεων σε σπαράγγια και σπόρους σποράς

Καθορίστηκαν με υπουργικές αποφάσεις τα ύψη των συνδεδεμένων ενισχύσεων για τους σπόρους σποράς και σπαράγγια οι οποίες αφορούν τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν το 2020.

Συγκεκριμένα η ενίσχυση ανά προϊόν:

Σπόρους σποράς: 29,4ανά στρ.
Σπαράγγια: 60,96 ανά στρ.

Για τους σπόρους σποράς το ποσό της ενίσχυσης είναι ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με πέρυσι (28,6 €), ενώ για τα σπαράγγια η ενίσχυση παρέμεινε σχεδόν σταθερή (πέρυσι είχε καθοριστεί στα 61,1 ευρώ/στρ).