αιγοπροβατα

Τα ποσά των συνδεδεμένων για αιγοπρόβατα και βοοειδή

Στα 10,53 ευρώ και στα 140,8 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο καθορίστηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για το κρέας των αιγοπροβάτων και των βοοειδών αντίστοιχα.