Δραση 10.1.02

Πληρωμές γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων – Ενστάσεις έως 4/8

ellinikigeorgia

Ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης εκκαθάρισης (100%) των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς των παρακάτω γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων του έτους αιτήσεων 2022. 10.01.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας», 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού …

Περισσότερα »

Δράσεις 10.1.03 και 10.1.02: Υποβολή αιτήσεων για τροποποιήσεις, μεταβιβάσεις έως 31 Μαρτίου

αμπελωνας

Από τις 20 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 31 Μαρτίου μπορούν αν υποβάλλουν  αιτήματα τροποποιήσεων ή/και μεταβιβάσεων ή/και ανακλήσεων πράξης στις Δράσεις 10.1.03. και 10.1.02. οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, σύμφωνα με ανακοίνωση …

Περισσότερα »

Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα – Μέτρο 10: Οι υποχρεώσεις των ενταγμένων παραγωγών

ellinikigeorgia

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 10 οφείλουν να τηρούν στο σύνολο τους κάποιες υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης (πέντε έτη). Σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία κατά την …

Περισσότερα »

Δυνατότητα ενστάσεων κατά των πληρωμών στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα

Τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, έχουν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί. Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές ξεκίνησαν να πιστώνονται στους λογαριασμούς των …

Περισσότερα »

Ολοκληρώνεται σήμερα η πληρωμή των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, ύψους 114,5 εκατ. €

ellinikigeorgia

Σήμερα ολοκληρώνεται η σταδιακή πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και …

Περισσότερα »

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ για 7 Δράσεις του Μέτρου 10

ΧΡΗΜΑΤΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων παραγωγών που έχουν ενταχθεί στις παρακάτω Δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, σύμφωνα με ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου …

Περισσότερα »

Δράση 10.1.02: Ηλεκτρονική υποβολή πιστοποιητικών βιολογικής γεωργίας

Μέχρι την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Πιστοποιητικό Εφαρμογής Βιολογικής Γεωργίας οι ενταγμένοι στη Δράση 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας» οι οποίοι εφαρμόζουν βιολογικές μεθόδους …

Περισσότερα »

Δράση 10.1.02: Πληρωμή δικαιούχων και υποβολή ενστάσεων

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η καταβολή της ενίσχυσης εκκαθάρισης στο 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης σε  1.278 ενταγμένους παραγωγούς του έτους αιτήσεων 2019 της δράσης 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας», σύμφωνα με …

Περισσότερα »

Μέτρο 10: Οι υποχρεώσεις των ενταγμένων παραγωγών

γεωργια

Τις δεσμεύσεις των παραγωγών που έχουν ενταχθεί στις Δράσεις του Μέτρου 10: «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020, περιλαμβάνει εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τη διαδικασία ελέγχων. Ο παραγωγός …

Περισσότερα »

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έως 7 Ιανουαρίου η υποβολή αιτημάτων διοικητικής πράξης

Τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος διοικητικής πράξης έως τις 7 Ιανουαρίου 2020 παρέχει σε παραγωγούς ενταγμένους σε Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020, ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, η παραπάνω ενέργεια αφορά τα παρακάτω Μέτρα:  …

Περισσότερα »

Δράση 10.1.02 – Ελαιώνας Άμφισσας: Αιτήσεις τροποποίησης ή ανάκλησης πράξεων έως 6 Οκτωβρίου

Έως τις 6 Οκτωβρίου θα μπορούν οι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας», να υποβάλλουν για το πρώτο έτος εφαρμογής (2019) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, αίτημα για τροποποίηση …

Περισσότερα »

Δράση 10.1.02: Μέχρι 12/8 η υποβολή του πιστοποιητικού Βιολογικής Γεωργίας

Έως τις 12 Αυγούστου έχουν περιθώριο για να υποβάλουν το πιστοποιητικό εφαρμογής Βιολογικής Γεωργίας οι ενταγμένοι στην 1η Πρόσκληση της Δράσης 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας» του Μέτρου 10 στο …

Περισσότερα »

Δράση 10.1.02 – Ελαιώνας Άμφισσας: Η τελική κατάταξη των δικαιούχων

Σε 1.285 ανέρχονται οι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, σύμφωνα με την τελική αξιολόγηση και …

Περισσότερα »

Δράση 10.1.02 – Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας: Η αρχική κατάταξη των δικαιούχων

Ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση και προσωρινή κατάταξη των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν για τη Δράση 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής …

Περισσότερα »