δραση 10.1.09

Αυτόχθονες φυλές | Δράση 10.1.09: Ηλεκτρονική καταχώρηση σήμανσης ίππων έως 5/2

αλογα

Έως τις 5 Φεβρουαρίου θα πρέπει οι δικαιούχοι κάτοχοι ιπποειδών της ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» να να καταχωρήσουν τον αριθμό σήμανσης …

Περισσότερα »

Αυτόχθονες φυλές | Δράση 10.1.09: Ενστάσεις κατά των πληρωμών έως 15 Δεκεμβρίου

αλογα

Ολοκληρώθηκε σήμερα 8/12, η καταβολή της ενίσχυσης προκαταβολής του 70% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς  2ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του έτους εφαρμογής …

Περισσότερα »

Αυτόχθονες φυλές – Δράση 10.1.09: Καταχωρήσεις αριθμού σήμανσης ίππων

αλογα

Να ελέγξουν και να καταχωρήσουν τις πιθανές αλλαγές του αριθμού σήμανσης των ίππων τους όσοι είναι ενταγμένοι στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» (1η και 2η Πρόσκληση) …

Περισσότερα »

Αυτόχθονες φυλές – Δράση 10.1.09: Πληρωμή δικαιούχων – Ενστάσεις έως 28/7

αλογα

Ολοκληρώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πληρωμή 1ης εκκαθάρισης του 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς 1ης και  2ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»,  για …

Περισσότερα »

Αυτόχθονες φυλές – Δράση 10.1.09: Υποβολή αιτήσεων μεταβιβάσεων έως 5/8

αλογα

Ανοικτή μέχρι τις 5 Αυγούστου θα παραμείνει η εφαρμογή Μεταβιβάσεις – Τροποποιήσεις- Αίτημα Μεταβίβασης- Αίτημα αποδοχής για τις Πράξεις των ενταγμένων δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων …

Περισσότερα »

Αυτόχθονες φυλές | Δράση 10.1.09: Παράταση στην υποβολή αιτημάτων μεταβιβάσεων

internet

Ανοικτό για την υποβολή αιτημάτων Μεταβίβασης- Τροποποίησης για τη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» (2η Πρόσκληση) θα παραμείνει το Πληροφοριακό Σύστημα του ΥπΑΑΤ μέχρι και την Παρασκευή …

Περισσότερα »

Αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων | Δράση 10.1.09: Υποχρεωτική η προσκόμιση μητρώων καταγραφής

αλογα

Έως τις 25 Απριλίου 2023 θα πρέπει οι κτηνοτρόφοι που έχουν ενταχθεί στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» (1η Πρόσκληση) να προσκομίσουν, για το έτος εφαρμογής 2022, …

Περισσότερα »

Αυτόχθονες φυλές | Δράση 10.1.09: Υποβολή παραστατικών έως 31 Μαΐου

αλογα

Έως τις 31 Μαΐου οι κτηνοτρόφοι που έχουν ενταχθεί στην 2η πρόσκληση της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα των ενημερωμένων χειρόγραφων μητρώων …

Περισσότερα »

Αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων: Καταχώρηση αριθμών σήμανσης

αλογα

Έως τις 7 Ιανουαρίου 2022 θα μπορούν να καταχωρήσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα τον αριθμό σήμανσης των ίππων τους όσοι ενταγμένοι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» δεν …

Περισσότερα »

Αυτόχθονες φυλές |Δράση 10.1.09: Έως 12 Νοεμβρίου η καταχώρηση αριθμών σήμανσης

αλογα

Τον αριθμό σήμανσης όλων των ενταγμένων ίππων τους οφείλουν να καταχωρήσουν οι ενταγμένοι δικαιούχοι με ιπποειδή της 1ης και 2ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» …

Περισσότερα »

Πληρωμές για τη Δράση των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

αλογα

Ολοκληρώθηκε η πληρωμή της 2ης εκκαθάρισης του 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς 1ης και  2ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», σύμφωνα με ανακοίνωση …

Περισσότερα »

Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα – Μέτρο 10: Οι υποχρεώσεις των ενταγμένων παραγωγών

ellinikigeorgia

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 10 οφείλουν να τηρούν στο σύνολο τους κάποιες υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης (πέντε έτη). Σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία κατά την …

Περισσότερα »

Πληρωμές για τη Δράση αυτόχθονων φυλών

αλογα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πληρωμή αφορά την 1η …

Περισσότερα »

Αυτόχθονες φυλές | Δράση 10.1.09: Πληρωμή ενισχύσεων – Ενστάσεις έως 2/6

ΧΡΗΜΑΤΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταβολή των ενισχύσεων (1η εκκαθάριση) στους ενταγμένους παραγωγούς της 1ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το …

Περισσότερα »

Αυτόχθονες φυλές | Δράση 10.1.09: Υποβολή παραστατικών στον ΟΠΕΚΕΠΕ έως 31/5

αιγοπροβατα

Τα αντίγραφα των ενημερωμένων χειρόγραφων μητρώων καταγραφής για όλες τις ενταγμένες εκμεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων και των χοιροειδών οφείλουν να υποβάλλουν οι κτηνοτρόφοι της 2ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων …

Περισσότερα »