Δραση 10.2.1

Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα – Μέτρο 10: Οι υποχρεώσεις των ενταγμένων παραγωγών

ellinikigeorgia

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 10 οφείλουν να τηρούν στο σύνολο τους κάποιες υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης (πέντε έτη). Σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία κατά την …

Περισσότερα »

Δράση 10.2.1 – Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία: Οι πρώτες πληρωμές και ακολουθούν οι υπόλοιπες

προβατα

Ξεκίνησε η καταβολή ενίσχυσης για τους δικαιούχους της δράσης 10.2.1: Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι πρώτες πληρωμές αφορούν σε παρτίδες για τους δικαιούχους: “ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ …

Περισσότερα »