εγγειες βελτιωσεις

Πράσινο φως στη χρηματοδότηση 31 έργων εγγείων βελτιώσεων

αρδευση

Τριάντα ένα προτάσεις έργων που αφορούν τη βελτίωση αρδευτικών υποδομών, την αύξηση αρδευόμενων εκτάσεων, την ταμίευση χειμερινών απορροών (λιμνοδεξαμενές, φράγματα), καθώς και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών, έλαβαν …

Περισσότερα »