κλαδεμα αμπελιου

Αμπέλι: Χειμερινά καλλιεργητικά μέτρα για την αντιμετώπιση των ασθενειών του ξύλου

κλαδεμα αμπελι

Με σκοπό να παρεμποδιστούν οι προσβολές και η μετάδοση εγκατεστημένων παθογόνων στο αμπέλι (ΝΕΚΡΩΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ / ΕΥΤΥΠΙΩΣΗ-ΙΣΚΑ-ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ (ΤΣΙΛΙΚ – ΜΑΡΑΖΙ)-ΦΟΜΟΨΗ), συνιστάται η επιμελής εφαρμογή των παρακάτω αναφερόμενων προληπτικών καλλιεργητικών …

Περισσότερα »

ΙΣΚΑ: Η κατάλληλη περίοδος για τη σήμανση των προσβεβλημένων πρέμνων

Κάθε χρόνο σε πολλά αμπέλια παρατηρούνται τη περίοδο αυτή συμπτώματα της ίσκας. Η περίοδος αυτή είναι η κατάλληλη για τη σήμανση των προσβεβλημένων πρέμνων. Χαρακτηριστικά συμπτώματα της ασθένειας: Μεταχρωματισμό φύλλων (χρώμα …

Περισσότερα »

Αμπέλι: Σωστό κλάδεμα για την πρόληψη των ασθενειών ξύλου

κλαδεμα αμπελι

Ασθένειες: ΙΣΚΑ – ΕΥΤΥΠΙΩΣΗ – ΦΟΜΟΞΗ Οι ασθένειες του ξύλου στο αμπέλι είναι ιδιαίτερα καταστρεπτικές καθώς προκαλούν, σταδιακά ή και απότομα, τον μαρασμό και την ξήρανση μέρους ή ολόκληρων πρέμνων …

Περισσότερα »