μπενακειο

Θέση ΠΕ Γεωπόνου σε εργαστηρίο Μυκητολογίας

εργασια

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός ΠΕ Γεωπόνου με σύμβαση μίσθωσης έργου, για χρονικό διάστημα 6 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, για κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Μυκητολογίας …

Περισσότερα »