παραδοσιακοι ελαιωνες

Πληρωμές σε ελαιοκαλλιεργητές παραδοσιακών ελαιώνων

Ενισχύσεις ύψους 9,1 εκατ. € από Ενωσιακή ενίσχυση και 547.000 € από Εθνική χρηματοδότηση αναλογούν στους ελαιοκαλλιεργητές παραδοσιακών ελαιώνων. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε χθες σε πληρωμές ύψους περίπου 8,7 εκατ. € …

Περισσότερα »