σκωριαση

Φυτοπροστασία Πυρηνόκαρπων: Η καιρική αστάθεια ευνοεί τις μυκητολογικές ασθένειες

ροδακινια

Οι καλλιέργειες των πυρηνόκαρπων ανάλογα με το είδος, την ποικιλία και την περιοχή, βρίσκονται από το βλαστικό στάδιο της άνθησης, ως το στάδιο της καρπόδεσης και της πρώτης ανάπτυξης των …

Περισσότερα »

Εμφάνιση της σκωρίασης σε ψυχανθή στους Ν. Μαγνησίας και Λάρισας

γεωργια

Έναρξη της σκωρίασης έχει παρατηρηθεί στις πρώιμες καλλιέργειες με ρεβίθια στους Νομούς Μαγνησίας και Λάρισας και αναμένεται και στους άλλους Νομούς, σύμφωνα με Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας …

Περισσότερα »

Σκωρίαση – Ψυχανθή: Αντιμετώπιση από τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας

Για τη βλάστηση των σπορίων του μύκητα και την μόλυνση των φυτών είναι απαραίτητη η παρουσία νερού στα φύλλα (από βροχή, δρόσο, πότισμα). Άριστη θερμοκρασία ανάπτυξης του παθογόνου είναι 17-23oC …

Περισσότερα »

Δύο μύκητες που προσβάλλουν τα ψυχανθή – Τα καλλιεργητικά μέτρα

Ασκοχύτωση Ο μύκητας  προσβάλλει ρεβίθια, μπιζέλι, κτηνοτροφικό μπιζέλι, βίκο, φακές, κουκιά, λαθούρι, φασόλι, τριφύλλι κ.α. Το παθογόνο διατηρείται εντός ή επί του σπόρου, καθώς και επί των υπολειμμάτων της καλλιέργειας. …

Περισσότερα »