τριστετσα

Τριστέτσα: Η σοβαρή ασθένεια των εσπεριδοειδών

Πορτοκαλιά

Είναι προτιµότερο να µην αγοράζει κανείς δενδρύλλια για τα κτήµατά του (και εποµένως να µην προχωρά σε νέες φυτεύσεις εσπεριδοειδών) αν αυτά δεν συνοδεύονται από Φυτοϋγειονοµικό ∆ιαβατήριο, παρά να αγοράζει δενδρύλλια ανώνυµα, αµφίβολης ποιότητας και προέλευσης

Περισσότερα »