χαλαζι

Έναρξη του Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια μέσα

χαλαζι

Με σκοπό την καταστολή του χαλαζιού και τη μείωση των επιπτώσεων στις αγροτικές καλλιέργειες συμβάλλοντας στην προστασία των προϊόντων και του γεωργικού εισοδήματος ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ΕΛ.Γ.Α. συνεχίζει …

Περισσότερα »