χρηματα1

Ταμείο Μικροπιστώσεων: Δάνεια σε γεωργικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις με μηδενικό επιτόκιο

Δάνεια ύψους από 3.000€ έως 25.000€ θα χορηγούν σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις οι τράπεζες που θα συμμετέχουν στο «Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ειδικότερα, για τα δύο πρώτα έτη, προβλέπεται μηδενικό επιτόκιο, ενώ για τα υπόλοιπα το ΠΑΑ θα χρηματοδοτεί άτοκα το 50% του κεφαλαίου κάθε δανείου και ως εκ τούτου το τελικό επιτόκιο θα είναι μειωμένο στο ήμισυ της αγοράς. Επιπλέον, προβλέπεται και η δυνατότητα επιχορήγησης ανά δάνειο για την παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στους τελικούς αποδέκτες.

Το Ταμείο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022 με πόρους ύψους 21,5 εκ. €.

Επισημαίνεται ότι τα ποσά που προκύπτουν από την αποπληρωμή των δανείων μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για χορήγηση νέων δανείων. Άρα δυνητικά μπορούν να χορηγηθούν πολλαπλάσια δάνεια από αυτά του αρχικού κεφαλαίου του Ταμείου (πρόσθετη μόχλευση πόρων).