αγροτης

Ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων αγροτών – Αποκέντρωση, νέα γραφεία, και ηλεκτρονικές υπηρεσίες

54 σημεία εξυπηρέτησης ασφαλισμένων αγροτών, από 7 περιφερειακά σημεία που υπάρχουν σήμερα, θα λειτουργούν από το πρώτο τετράμηνο του 2020 με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών.

Μέχρι σήμερα χιλιάδες αγρότες και τα προστατευμένα μέλη τους αναγκάζονταν να μετακινηθούν εκατοντάδες χιλιόμετρα προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Οι υπηρεσίες αφορούν 487.780 αγρότες και 153.806 προστατευόμενα μέλη τους.

Στη δραστική μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης διάφορων αιτημάτων για παροχές (επιδόματα, έξοδα κηδείας, κ.λπ.) θα συμβάλει επίσης η αποκέντρωση των υπηρεσιών από την Αθήνα εντός του Ιανουαρίου 2020.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στόχος είναι η αύξηση των σημείων εξυπηρέτησης σε 119.

Επίσης, μέσω του δικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ, οι υπηρεσίες του οποίου θα αρχίσουν σταδιακά να λειτουργούν από τον Απρίλιο του 2020, θα παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένης εξυπηρέτησης για τη πλειοψηφία των συναλλαγών, χωρίς να απαιτείται καμία μετακίνηση.