Πέμπτη , 2 Οκτωβρίου 2014
Έναρξη Μαθημάτων!
Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού προγράμματος με τίτλο...

ΤΕ Ιχθυολόγος στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Fish Fry Recruiting Devices (ECONET)», του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011, το οποίο είναι μέρος του χρηματοδοτικού πακέτου ΕΣΠΑ».

Ειδικότητα: ΤΕ Ιχθυολογίας

Χρονική διάρκεια: 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου

Τόπος απασχόλησης: Ηράκλειο Κρήτης

Υποβολή αιτήσεων έως: 18-11-2013

Την αίτηση υποβάλλουν οι υποψήφιοι στα γραφεία του ΕΛΚΕΘΕ στη διεύθυνση Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών, ΤΘ 2214, 710 03 Ηράκλειο Κρήτης και ειδικότερα στην γραμματεία του ΕΛΚΕΘΕ (αρμόδια κα Β. Δεσίπρη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810337806).