Θεματική Ομάδα: Βιωσιμότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων

Να συμμετάσχουν σε Θεματική Ομάδα που θα αναλύσει τις συμφωνίες βιωσιμότητας στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων καλεί τους ενδιαφερόμενους πολίτες το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η στρατηγική Farm to Fork προτείνει φιλόδοξους στόχους για την προώθηση της μετάβασης σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων, οι οποίες ενέργειες περιλαμβάνουν: μειωμένη εξάρτηση από φυτοφάρμακα και αντιμικροβιακά, μείωση υπερβολικής λίπανσης, αυξημένη βιολογική γεωργία, βελτιωμένη καλή διαβίωση των ζώων και ενισχυμένη βιοποικιλότητα.

Οι συλλογικές πρωτοβουλίες που οδηγούν σε συμφωνίες μεταξύ παραγόντων της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων διατροφής έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν σημαντικά σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων, διασφαλίζοντας ότι οι παράγοντες στην αλυσίδα αξίας τροφίμων (κάθετοι ή οριζόντιοι) συνεργάζονται αποτελεσματικά για την επίτευξη συμφωνημένων αποτελεσμάτων και τελικά συνεισφέρουν για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο συγκροτεί μια Θεματική Ομάδα για τις Συμφωνίες Βιωσιμότητας, η οποία θα:

  • Κατανοήσει πώς οι συμφωνίες βιωσιμότητας πλαισιώνονται επί του παρόντος και επιδιώκονται (οριζόντια και κάθετα) μέσω της αλυσίδας αξίας των τροφίμων.
  • Προσδιορίσει ορισμένες από τις προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι συλλογικές δράσεις γύρω από τη βιωσιμότητα, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα των ρυθμιστικών αλλαγών.
  • Προσδιορίσει την προστιθέμενη αξία της επιδίωξης στόχων βιωσιμότητας μέσω της συνεργασίας.

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για την Θεματική Ομάδα είναι ανοιχτές έως τις 20 Φεβρουαρίου 2022 εδώ.