ελαιόλαδο

Θέσεις εμπειρογνωμόνων για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς Ελαιολάδου

Τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για θέσεις εμπειρογνωμόνων σε υποομάδα της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς Ελαιολάδου, με αντικείμενο εργασίας τα χημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου καθώς και τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα, δίνει στους ενδιαφερόμενους η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Επιτροπής.

Η πρόσκληση έχει καταληκτική ημερομηνία την 31η Αυγούστου 2019.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ