ελγο-δημητρα

100 νέες θέσεις ερευνητών στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της χώρας και την ανάπτυξη της αγροτικής έρευνας, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) – ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την προκήρυξη πρόσληψης εκατό (100) νέων θέσεων Ερευνητών που θα πλαισιώσουν τις δομές του.

 Προσδοκία του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ είναι οι νέοι αυτοί επιστήμονες να στελεχώσουν τα Ερευνητικά Ινστιτούτα που παραμένουν εδώ και χρόνια υποστελεχωμένα ή σε αδράνεια, δίνοντας μια νέα δυναμική στην ελληνική γεωργία και συμβάλλοντας στην ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάληψη θέσης Ερευνητή είναι η κατοχή Διδακτορικού διπλώματος και η ερευνητική εμπειρία – δημοσιεύσεις στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτουν όλους τους τομείς της αγροτικής παραγωγής.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις που προκηρύσσονται ανά θεματική ενότητα είναι:

  • τριανταοκτώ (38) για τη φυτική παραγωγή,
  • δέκα εννιά (19) για τη ζωική παραγωγή & την κτηνιατρική έρευνα,
  • δεκατρείς (13) για τη δασική έρευνα,
  • έντεκα (11) για τους εδαφοϋδατικούς πόρους,
  • οκτώ (8) για την τεχνολογία τροφίμων,
  • έξι (6) για την αλιευτική έρευνα και
  • πέντε (5) για την αγροτική οικονομία.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα απαραίτητα για την πρόσληψη δικαιολογητικά εδώ.

Αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 και θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Χαλεπά & Αιγιαλείας 19, Παράδεισος Αμαρουσίου, Τ.Κ. 15152 Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας στα τηλέφωνα 210 8175408 (κ. Όλγα Μπαϊρακτσή) και 210 8175437 (κ. Σοφία Σταθά).