εργασια

Θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για 4 κτηνιάτρους

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 4 κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες της Δ/νσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής, Αρκαδίας και Ηρακλείου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  • Έναρξης υποβολής αιτήσεων : 28/02/2018
  • Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 09/03/2018

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2106010903 εσωτ. 87584 και 87586

Δείτε τα σχετικά έγγραφα: