εργασια

Θέση γεωπόνου ΠΕ στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός Πτυχιούχου Γεωπονίας ΠΕ με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Πτυχίο ΠE γεωπονικών / Βιολογικών επιστημών
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ (για τους γεωτεχνικούς)
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Μεταπτυχιακό τίτλο σε θέματα φυτοπροστασίας (ζωικοί εχθροί καλλιεργειών)
  • Εργαστηριακή και ερευνητική εμπειρία σε θέματα διερεύνησης μηχανισμών ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα.

Υποβολή πρότασης μέχρι και την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:00.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 2810 302 318 και 2810 302307.