ελγο-δημητρα

Θέση εργασίας γεωπόνου σε Ινστιτούτο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετιών Πόρων, Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου ‘Ανάπτυξη της δενδροκομίας φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων με τη διατήρηση και οργάνωση της τράπεζας γενετικού υλικού, τη δημιουργία μητρικών φυτειών και την αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση τοπικών και ξενικών ποικιλιών».

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Πτυχίο γεωπόνου ΠΕ, κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής
  • Εργασιακή εμπειρία στην έρευνα για την αξιολόγηση αγρονομικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών ποικιλιών φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων.
  • Αποδεικτικό ικανότητας χειρισμού υπολογιστή
  • Ικανότητα επικοινωνίας με τους παραγωγούς.

Υποβολή προτάσεων μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ