εργασια

Θέση εργασίας ορισμένου χρόνου για δασολόγο

Ο Δήμος Ζαγορίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός ΠΕ Δασολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019

Δείτε τα απαιτούμενα προσόντα, μόρια, δικαιολογητικά, κ.λπ. εδώ.