εργασια

Θέση πτυχιούχου Τεχνολόγου Γεωπονίας ΤΕ Φυτικής Παραγωγής

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του Ελληνικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ ενδιαφέρεται για τη πρόσληψη πτυχιούχου Τεχνολόγου Γεωπονίας ΤΕ Φυτικής Παραγωγής για την εκτέλεση εργασιών όπως:

  • Δοκιμές νέων εντομοκτόνων στον αγρό
  • Παρακολούθηση πληθυσμών δάκου
  • Στατιστική επεξεργασία δεδομένων
  • Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής
  • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ στις βασικές ενότητες
  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών σε ερευνητικά εντομολογικά προγράμματα.

Το ποσό της αμοιβής ανέρχεται στα 9.900 €.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι και την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 ώρα:12:00.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2821083472 και 2821083444.