εργασια

Θέση συνεργάτη τμήματος οικονομικών στην Ορνιθολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία αναζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Συντονισμού Προγραμμάτων της Οργάνωσης στην Αθήνα.

Καθήκοντα

O/Η συνεργάτης του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης και Συντονισμού Προγραμμάτων θα είναι υπεύθυνος για:

– τη διαχείριση και παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών υποθέσεων της Οργάνωσης
– τη συγκέντρωση και ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και τον συντονισμό διαφόρων τμημάτων με σκοπό τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού της Οργάνωσης
– την οργάνωση και παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού και την έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν αποκλείσεις ή την ανάγκη διορθωτικών ενεργειών
– την οργάνωση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού των προγραμμάτων που υλοποιούνται καθώς και τη σύνταξη των σχετικών οικονομικών αναφορών των προγραμμάτων αυτών
– την οργάνωση και τήρηση των υποχρεώσεων οικονομικής μορφής και την πραγματοποίηση των καθημερινών χρηματοοικονομικών συναλλαγών
– τη συμμετοχή στη σύνταξη του προϋπολογισμού προτάσεων προγραμμάτων
– τη συμμόρφωση με τις φορολογικές αρχές καθώς και για τα εργασιακά θέματα της Οργάνωσης.

Προσόντα

Απαραίτητα

– Πτυχίο ανώτατης σχολής οικονομικής επιστήμης, διοίκησης – οργάνωσης επιχειρήσεων ή λογιστικής.
– Άριστη γνώση Αγγλικών
– Πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων MS Office (ειδικά EXCEL)
– Δυνατότητα σύνταξης και παρακολούθησης χρονοδιαγραμμάτων
– Αποδεδειγμένη εμπειρία διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ειδικά Προγράμματα LIFE+)
– Συναφή προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών
– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψηφίους)

Επιθυμητά

– Εμπειρία σε ΜΚΟ και γνώση της λειτουργίας τους
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών οικονομικής επιστήμης, διοίκησης – οργάνωσης επιχειρήσεων ή λογιστικής
– Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών

Διαδικασία συλλογής βιογραφικών

Αιτήσεις (συνοδευτική επιστολή και βιογραφικό σημείωμα) μπορούν να αποστέλλονται στην Ορνιθολογική στην ηλεκτρονική διεύθυνση gsgouros@ornithologiki.gr. Αποδοχή βιογραφικών έως 26/09/2014.