γεωργια

Τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία για την καλλιεργούμενη έκταση και την παραγωγή της Ελλάδας

Σε 32,5 εκατ. στρέμματα ανήλθε η συνολική καλλιεργούμενη γεωργική γη (αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και αγραναπαύσεις) το 2016 στη χώρα μας σύμφωνα με την ετήσια γεωργική στατιστική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, οι βασικές ομάδες καλλιεργειών κατανέμονται ως εξής:

 • το 53 % της καλλιεργούμενης έκτασης (17.240,4 χιλ. στρεμ.) χρησιμοποιήθηκε για αροτραίες καλλιέργειες,
 • το 2,0% (634,3 χιλ. στρεμ.) για κηπευτικές (καθαρή έκταση),
 • το 34,2% (11.136,5 χιλ. στρεμ.) για μόνιμες και
 • το 10,8% (3.529,6 χιλ. στρεμ.) ήταν αγραναπαύσεις.

Ποσοστιαία (%) κατανομή καλλιεργούμενης γεωργικής γης, κατά κατηγορίες, 2014 – 2016

Καλλιεργούμενες εκτάσεις

Οι μεταβολές της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης των σημαντικότερων (ποσοστό κάλυψης γεωργικής γης) ειδών καλλιεργειών την περίοδο 2014-2016:

 • Σκληρό σιτάρι, αύξηση κατά 12,8% το 2016 σε σχέση με το 2015 και μείωση κατά 11,0% το 2015 σε σχέση με το 2014.
 • Αραβόσιτος, μείωση κατά 9,7% το 2016 σε σχέση με το 2015 και μείωση κατά 12,4% το 2015 σε σχέση με το 2014.
 • Βαμβάκι, μείωση κατά 8,5% το 2016 σε σχέση με το 2015 και μείωση κατά 2,5% το 2015 σε σχέση με το 2014.
 • Αμπέλια (σύνολο), μείωση κατά 3,8% το 2016 σε σχέση με το 2015 και αύξηση κατά 0,9% το 2015 σε σχέση με το 2014.
 • Ελιές ελαιοποίησης, αύξηση κατά 2,6% το 2016 σε σχέση με το 2015 και αύξηση κατά 1,0% το 2015 σε σχέση με το 2014.

Παραγωγή

Οι μεταβολές των σημαντικότερων ως προς τον όγκο παραγωγής γεωργικών προϊόντων σε σύνολο χώρας είναι:

 • Σκληρό σιτάρι, αύξηση κατά 13,5% το 2016 σε σχέση με το 2015 και μείωση κατά 6,3% το 2015 σε σχέση με το 2014.
 • Αραβόσιτος, μείωση κατά 12,2% το 2016 σε σχέση με το 2015 και μείωση κατά 7,9% το 2015 σε σχέση με το 2014.
 • Βαμβάκι, μείωση κατά 9,6% το 2016 σε σχέση με το 2015 και μείωση κατά 0,3% το 2015 σε σχέση με το 2014.
 • Τομάτα (σύνολο), μείωση κατά 3,1% το 2016 σε σχέση με το 2015 και αύξηση κατά 0,8% το 2015 σε σχέση με το 2014.
 • Πορτοκάλια, μείωση κατά 0,3% το 2016 σε σχέση με το 2015 και αύξηση κατά 7,2% το 2015 σε σχέση με το 2014.
 • Ροδάκινα – νεκταρίνια, αύξηση κατά 1,5% το 2016 σε σχέση με το 2015 και αύξηση κατά 5,8% το 2015 σε σχέση με το 2014.
 • Σταφύλια οινοποίησης, αύξηση κατά 3,6% το 2016 σε σχέση με το 2015 και αύξηση κατά 2,0% το 2015 σε σχέση με το 2014.
 • Μούστος, αύξηση κατά 1,0% το 2016 σε σχέση με το 2015 και μείωση κατά 1,1% το 2015 σε σχέση με το 2014.
 • Ελιές ελαιοποίησης, μείωση κατά 2,1% το 2016 σε σχέση με το 2015 και αύξηση κατά 12,3% το 2015 σε σχέση με το 2014.
 • Ελαιόλαδο, μείωση κατά 1,6% το 2016 σε σχέση με το 2015 και αύξηση κατά 32,6% το 2015 σε σχέση με το 2014.

Παραγωγή βασικών γεωργικών προϊόντων μονοετών καλλιεργειών, 2014 – 2016

Παραγωγή βασικών πολυετών γεωργικών προϊόντων, 2014 – 2016

Παραγωγή ελαιολάδου και μούστου, 2014 – 2016