Τι έδειξαν οι έλεγχοι για την χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα

Ανατροπή των αρχικών δικαιωμάτων που είχαν χορηγηθεί από το εθνικό απόθεμα 2020 προκάλεσε η ολοκλήρωση των ειδικών διοικητικών ελέγχων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανακαλούνται τα δικαιώματα που είχαν χορηγηθεί σε 415 γεωργούς (;) συνολικού ποσού 2,4 εκατ. € !!!! ενώ μειώθηκε κατά περίπου 940.000 € η αξία των δικαιωμάτων για 3.897 γεωργούς.

Επίσης μετά τους ελέγχους προέκυψαν 73 νέοι δικαιούχοι γεωργοί ενώ σε 60 δικαιούχους αυξήθηκε η αξία των δικαιωμάτων τους.

Συνολικά, και κατόπιν της ολοκλήρωσης των ελέγχων, για το έτος 2020, χορηγούνται δικαιώματα εθνικού αποθέματος ύψους 45 εκατ. € σε 24.648 γεωργούς.

Οι δικαιούχοι γεωργοί μπορούν να ενημερωθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» , όπου αναρτήθηκε η ατομική τους πράξη προσδιορισμού δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης εθνικού αποθέματος
2020.