γεωργια

Τι προβλέπει η έκθεση της Ε.Ε. για σιτηρά, ζάχαρη, ελαιόλαδο, γαλακτοκομικά προϊόντα κ.α.

Η παραγωγή σιτηρών στην Ε.Ε. αναμένεται να ανακάμψει ελαφρά το επόμενο έτος, αν και τα επίπεδα είναι πιθανό να παραμείνουν κάτω από το μέσο όρο. Αυτό είναι ένα από τα πορίσματα της τελευταίας βραχυπρόθεσμης έκθεσης προοπτικών του τμήματος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2017.

Η έκθεση, η οποία βασίζεται σε στοιχεία που συλλέχθηκαν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017, προβλέπει επίσης ότι η ποιότητα της καλλιέργειας δημητριακών αναμένεται να είναι ανομοιογενής και ότι οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές τιμές δεν αναμένεται να αυξηθούν λόγω των άφθονων αποθεμάτων.

Όσον αφορά την παραγωγή ελαιούχων σπόρων αυτή αναμένεται να φθάσει σε υψηλό επίπεδο κυρίως λόγω της αύξησης των αποδόσεων.

Αύξηση στην παραγωγή ζάχαρης – Ερωτηματικό για τη τιμή παραγωγού

Στην έκθεση εξετάστηκαν επίσης και άλλες αροτραίες καλλιέργειες, συμπεριλαμβανομένης της ζάχαρης, όπου οι αναλυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπουν αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής κατά το επόμενο έτος. Η αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής ζάχαρης το 2017/2018 θα ασκήσει πρόσθετη πίεση στις ήδη χαμηλές παγκόσμιες τιμές.

Επίσης, το τέλος των ποσοστώσεων ζάχαρης της Ε.Ε. στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη έκθεση των ευρωπαϊκών τιμών στη μεταβλητότητα των τιμών παγκοσμίως, αλλά αναμένεται επίσης να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της φύτευσης  ζαχαρότευτλων.

Ισχυρή ζήτηση γαλακτοκομικών προϊόντων – Σταθερή η τιμή γάλακτος

Η ανάλυση των τομέων κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων έδειξε ότι η παγκόσμια και ευρωπαϊκή ζήτηση γαλακτοκομικών προϊόντων προβλέπεται ισχυρή, ενώ οι τιμές γάλακτος αναμένεται να παραμείνουν σταθερές.

Ταυτόχρονα, η αγορά κρέατος στην Ε.Ε. πρέπει να επωφεληθεί από τις υψηλές εξαγωγές βοείου και προβείου κρέατος ενώ η παραγωγή και το εμπόριο πουλερικών αναμένεται να βελτιωθεί κατά το επόμενο έτος.

Τέλος όσον αφορά το ελαιόλαδο, οι υψηλές τιμές λόγω της μείωσης της παραγωγής στην Ε.Ε. και παγκοσμίως το 2016/2017 οδήγησαν σε σημαντική μείωση της κατανάλωσης στις κυριότερες χώρες παραγωγής της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση, με αναλύσεις ανά αγορά εδώ.