μοσχαρι-αγελαδα

Το κόστος παραγωγής γάλακτος στην Ε.Ε. από το 2008 έως το 2016

Το 2008 ήταν η τελευταία χρονιά που σημειώθηκε μείωση στο κόστος παραγωγής γάλακτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ποσοστό 10%, κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους των ζωοτροφών. Από κει και πέρα το κόστος παραγωγής σημείωνε συνεχή αύξηση που ξεπέρεασε τελικά το 21%, το 2014.

Συγκεκριμένα, το κόστος παραγωγής γάλακτος αυξήθηκε κατά:

  • 7% την περίοδο 2009-2010,
  • 11% την περίοδο 2010-2011,
  • 5% την περίοδο 2011-2012,
  • 6% την περίοδο 2012-2013 και
  • 3% την περίοδο 2013-2014.

Από το 2014, το κόστος παραγωγής γάλακτος άρχισε να μειώνεται ελαφρά. Το 2015 μειώθηκε κατά 8% ετησίως και το 2016 κατά 3%, φθάνοντας δηλαδή στα επίπεδα του 2011.

Ο κύριος παράγοντας μείωσης του κόστος οφείλεται στις τιμές των ζωοτροφών, οι οποίες το 2016 μειώθηκαν κατά 4% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και κατά 15% από το 2013.

Ωστόσο, σε σύγκριση με το έτος 2008, το κόστος παραγωγής γάλακτος το 2016 ήταν υψηλότερο κατά  8%.

Τα παραπάνω απεικονίζονται αναλυτικά στο παρακάτω διάγραμμα: