τρακτερ-σανο

Το ποσό των συνδεδεμένων ενισχύσεων στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά και σανοδοτικά ψυχανθή

Στα 7,9 ευρώ/στρ., καθορίστηκε η συνδεδεμένη στήριξη στον τομέα των πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών για το έτος 2019.

Η συνολική επιλέξιμη έκταση για τη συνδεδεμένη στήριξη στον τομέα των πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών ξεπέρασε και φέτος την έκταση αναφοράς (40.000 εκταρίων).

Το ποσό της φετινής συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι μειωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια αφού πέρυσι οι παραγωγοί πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών έλαβαν συνδεδεμένη ενίσχυση 8,2 ευρώ/στρ. ενώ για το 2018 η ενίσχυση είχε διαμορφωθεί στα 8,7 ευρώ/στρ.

Πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση καθορίστηκε και το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, η οποία είναι μειωμένη σε σχέση με πέρυσι και ανέρχεται σε 12,3 ευρώ/στρ.

Και στην περίπτωση αυτή η συνολικά επιλέξιμη έκταση ξεπέρασε την έκταση αναφοράς των 94.558 εκταρίων.

Υπενθυμίζεται ότι η συνδεδεμένη ενίσχυση για το 2018 είχε καθοριστεί στα 13,2 ευρώ/στρ. ενώ το 2017 ήταν στα 15,4 ευρώ/στρ.

Οι πληρωμές αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα.

Δείτε τις σχετικές Αποφάσεις εδώ (πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών) και εδώ (πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών)